ES aktualijos

Ukrainiečiai į Šengeno šalis galės vykti be vizų

Šiandien Taryba pritarė Europos Komisijos pasiūlymui dėl vizų režimo su Ukraina liberalizavimo.

Bevizis režimas įsigalios praėjus 20-čiai dienų nuo paskelbimo Oficialiajame Žurnale. Tuomet Ukrainos piliečiai, turintys biometrinius pasus, galės keliauti į visas Šengeno šalis ir jose būti iki 90 dienų be vizos.

2008 spalio 29 d. Europos Komisija pradėjo dialogą su Ukraina dėl visų režimo liberalizavimo, siekdama išsiaiškinti visas būtinas kelionių į ES be vizų sąlygas. 2016 m. balandžio 20 d. Komisija pateikė teisinį pasiūlymą panaikinti vizos reikalavimą Ukrainos piliečiams, turintiems biometrinį pasą, ir atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą dėl vizos reikalavimų kitų nei ES valstybės narės šalių piliečiams. 2017 m. vasario 28 d. Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą dėl Komisijos pasiūlymo, balandžio 6 d. pasiūlymui buvo pritarta plenariniame posėdyje Europos Parlamente, o šiandien jam pritarė ir Taryba.

Daugiau informacijos (anglų kalba): http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1270_en.htm