ES aktualijos

Komisija siūlo naują visos Europos asmeninės pensijos produktą

Komisijos pasiūlymas sudarys galimybes paslaugų teikėjams pasiūlyti paprastą ir novatorišką visos Europos asmeninės pensijos produktą. Pagal Komisijos pasiūlymą naujos rūšies asmeninės savanoriškos pensijos produktai turės standartines sąlygas, kad ir kur Europos Sąjungoje jie būtų parduodami. Be to, juos galės siūlyti labai įvairūs teikėjai, tokie kaip draudimo įmonės, bankai, profesinių pensijų fondai, investicinės įmonės ir turto valdytojai. Šių produktų atsiradimas nepakeis ir nesuvienodins nacionalinių asmeninių pensijų sistemų, tačiau jie papildys esamas valstybines, profesines ir nacionalines asmenines pensijas. Kad ši asmeninės pensijos produkto iniciatyva būtų sėkminga, šiandien Komisija valstybėms narėms taip pat pateikė rekomendaciją jai taikyti tokią pačią apmokestinimo tvarką, kaip ir panašiems nacionaliniams produktams. Naujųjų produktų sukūrimas taip pat prisidės ir prie Komisijos kapitalo rinkų sąjungos plano įgyvendinimo, nes daugiau santaupų bus skirta ilgalaikėms investicijoms Europos Sąjungoje.

Šiuo metu Europos asmeninių pensijų rinka yra fragmentuota ir netolygi. Keliose valstybėse narėse galimybių rinktis daug, o kai kuriose jų beveik nėra. Toks pasiūlos netolygumas yra susijęs su ES ir nacionalinių taisyklių skirtumais, dėl ko sunku išvystyti didelę ir konkurencingą ES lygmens asmeninių pensijų rinką. Visos Europos asmeninės pensijos produktas europiečiams sudarys sąlygas savanoriškai papildyti santaupas pensijai ir užtikrins patikimą vartotojų apsaugą:

• visos Europos asmeninės pensijos produkto naudotojai turės daug galimybių rinktis iš įvairių šio produkto teikėjų, be to, jiems bus naudinga didesnė konkurencija;
• vartotojams bus garantuoti griežti informacijos teikimo reikalavimai ir platinimo (taip pat ir internetu) taisyklės. Teikėjai, norintys platinti visos Europos asmeninės pensijos produktus, turės gauti Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos leidimą;
• standartizuota žemos rizikos investavimo galimybė visos Europos asmeninės pensijos produkto naudotojams užtikrins aukšto lygio vartotojų sukaupto kapitalo apsaugą;
• produkto naudotojai turės teisę už nustatytos ribos neviršijantį mokestį kas penkerius metus keisti teikėjus tiek savo šalyje, tiek tarpvalstybiniu mastu;
• visos Europos asmeninės pensijos produktą bus galima perkelti iš vienos valstybės narės į kitą, t. y. šio produkto naudotojai, persikėlę į kitą valstybę narę, galės toliau mokėti jo įmokas.

Paslaugų teikėjams Komisijos siūloma reguliavimo sistema suteiks naujų galimybių dalyvauti asmeninių pensijų rinkoje:

• visos Europos asmeninės pensijos produktus teikėjai galės plėtoti keliose valstybėse narėse, o tai prisidės prie veiklos efektyvumo ir masto ekonomijos;
• šių produktų teikėjai vartotojus visoje ES galės pasiekti naudodamiesi elektroniniais platinimo kanalais;
• suėjus produkto terminui, produktų teikėjai ir santaupų turėtojai turės įvairių galimybių išmokoms;
• šių produktų teikėjai galės pasinaudoti ES pasu, kuris palengvins produktų platinimą kitose ES valstybėse narėse.

 

Daugiau informacijos: http://europa.eu/!Tn73Gw