ES aktualijos

EK narių pareiškimas Europos visų totalitarinių ir autoritarinių režimų aukų atminimo dienos proga

Komisijos pirmininko pirmojo pavaduotojo Franso Timmermanso ir Komisijos narės Vĕros Jourovos pareiškimas Europos visų totalitarinių ir autoritarinių režimų aukų atminimo dienos proga

Rugpjūčio 23 d., pažymime Europos visų totalitarinių ir autoritarinių režimų aukų atminimo dieną. Prisimename šių režimų aukas ir dar kartą patvirtiname savo ryžtą nesitaikstyti su ideologijomis, kuriomis buvo paremti šie režimai.

1939 m. rugpjūčio 23 d. nacistinė Vokietija ir Sovietų Sąjunga pasirašė Molotovo-Ribentropo paktą, kuris lėmė vieną iš tamsiausių šiuolaikinės mūsų žemyno istorijos  laikotarpių. Totalitariniai režimai Europoje suvaržė žmonių laisves, pamynė jų teises ir milijonus paprastų piliečių pavertė savo ideologijos aukomis.

Turime atminti praeities baisybes, kad turėtume ryžto ir žinotume kaip duoti atkirtį tiems, kas siekia atgaivinti šias ideologijas. Europos Sąjunga sukurta remiantis bendromis vertybėmis: žmogaus orumu, pagrindinėmis žmogaus teisėmis, teisine valstybe ir demokratija. Mes tarėme „ne“ ekstremistiniam nacionalizmui. Neturėtume šių teisių ir laisvių laikyti savaimine duotybe. Turime kovoti už jas kiekvieną dieną.

Deja, Europoje viešose kalbose vis dar galima išgirsti ekstremizmo, nacionalizmo, ksenofobijos ir neapykantos apraiškų. Išsaugodami šią atmintį gyvą ne tik pagerbiame režimų aukas, bet ir užtikriname, kad šios ideologijos būtų griežtai atmestos, kad tokie žvėriškumai niekada nepasikartotų.

Ryžtingai giname demokratiją, teisinę valstybę ir pagrindines laisves Europoje ir visame pasaulyje. Europos Sąjungoje nėra vietos ekstremizmui, netolerancijai ir priespaudai.

EK pirmininko pirmasis pavaduotojas Fransas Timmermansas apie Europos patriotiškumą (vaizdo klipas):http://ec.europa.eu/avservices/play.cfm?ref=I135359&videolang=EN

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje