ES aktualijos

Europos komisija skelbia veiksmų saugumo srityje apžvalgą

 

Europos Komisija skelbia veiksmų saugumo srityje apžvalgą

 

Europos Komisija pateikė ataskaitą, kurioje apžvelgiami veiksmai, kuriais per šiuos metus siekta sustiprinti saugumą prie ES išorės sienos, uždaryti erdvę, kurioje veikia teroristai, ir užkirsti kelią radikalizacijai.

Ataskaitoje nurodoma, kad, didinant saugumą prie išorės sienų, jau įdiegti visų išorės sienas kertančių keliautojų, įskaitant ES piliečius, sistemingi patikrinimai saugumo duomenų bazėse, pasiektas politinis susitarimas dėl ES atvykimo ir išvykimo sistemos, kurioje bus registruojami ES išorės sienas kertančių trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir išvykimo duomenys, kuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema, kuri leis atlikti be vizų į Europą keliaujančių asmenų saugumo patikras prieš jiems atvykstant prie mūsų sienų.

Siekiant efektyvesnio keitimosi informacija tarp valstybių narių, Komisija pateikė pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo būtų stiprinama Šengeno informacinė sistema, taip pat pasiūlymus keistis informacija apie trečiųjų šalių piliečių teistumą per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistema.

Komisija toliau bendradarbiavo su interneto platformomis per ES interneto forumąsiekdama mažinti prieigą prie teroristinio turinio. Per praėjusius 2 metus Europolo Internetinės informacijos žymėjimo padalinys nustatė 35 000 teroristinio turinio internete objektų, ir 80–90 proc. jų pašalino.

Saugumo politikos srityje Komisija vadovaujasi Europos saugumo darbotvarke, kurioje nurodyti pagrindiniai veiksmingo ES reagavimo į terorizmą ir saugumo grėsmes Europos Sąjungoje veiksmai, įskaitant kovą su radikalizacija, kibernetinio saugumo stiprinimą, teroristų finansavimo sustabdymą, taip pat keitimosi informacija gerinimą. Įgyvendinant šią darbotvarkę, padaryta pažanga, ir tai padeda kurti veiksmingą saugumo sąjungą.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/!qU36CM