ES aktualijos

Europos Komisija siūlo ES PVM sistemos reformą

Europos Komisija paskelbė planus dėl didžiausios ES PVM taisyklių reformos per pastaruosius 25 metus. Reforma padėtų pagerinti ir modernizuoti sistemą tiek vyriausybių, tiek įmonių naudai.

Pagrindiniai reformos principai:

  • Kova su sukčiavimu. PVM bus taikomas įmonių tarpvalstybinei prekybai. Šiuo metu tokios rūšies prekybai PVM netaikomas ir taip atsiranda spraga, leidžianti nesąžiningoms įmonėms surinkti PVM ir dingti nepervedus šių pinigų valstybei.
  • Vieno langelio principas. Įvedus vieno langelio principą, tarpvalstybiniu mastu prekiaujančioms įmonėms bus paprasčiau vykdyti savo PVM prievoles. Prekybininkai galės savo kalba pateikti deklaracijas ir atlikti mokėjimus naudodamiesi vienu interneto portalu ir pagal tas pačias taisykles bei administracinius šablonus kaip savo šalyje. Tada valstybės narės sumokės PVM tiesiogiai viena kitai, kaip jau yra dabar teikiant visas e. paslaugas.
  • Daugiau nuoseklumo. Bus pereita prie paskirties vietos principo, pagal kurį galutinė PVM suma visada mokama galutinio vartotojo valstybei narei, taikant tos valstybės narės tarifą. Toks yra valstybių narių remiamas Europos Komisijos ilgalaikis įsipareigojimas. Jis jau dabar vykdomas teikiant e. paslaugas.
  • Mažiau biurokratizmo. Bus supaprastintos sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklės ir pardavėjai galės, netgi vykdami tarpvalstybinę prekybą, sąskaitas faktūras išrašyti pagal savo šalies taisykles. Įmonėms nebereikės rengti tarpvalstybinių sandorių sąrašo (vadinamosios susumuojamosios ataskaitos) savo mokesčių administratoriui.
  • Įvesta patvirtinto apmokestinamo asmens sąvoka. Tai patikima įmonė, kuri naudosis daug paprastesnėmis taisyklėmis, padedančiomis sutaupyti laiko.

Apskaičiuota, kad kasmet prarandama per 150 mlrd. eurų PVM – tai reiškia, kad valstybės narės negauna įplaukų, kurios galėtų būti panaudotos mokykloms, keliams ir sveikatos priežiūrai. Iš tos sumos apie 50 mlrd. eurų, arba 100 eurų kiekvienam ES gyventojui per metus, prarandama dėl tarpvalstybinio sukčiavimo PVM. Šiais pinigais gali būti finansuojamos nusikalstamos organizacijos, įskaitant teroristines. Įgyvendinus siūlomą reformą ši suma būtų sumažinta 80 proc. Komisija siūlo tokią PVM sistemą, kuri padėtų Europos įmonėms visapusiškai pasinaudoti bendrosios rinkos teikiama nauda ir konkuruoti pasaulio rinkose. Tarpvalstybinę prekybą vykdančios įmonės šiuo metu patiria 11 proc. didesnes reikalavimų laikymosi išlaidas, palyginti tik su šalies viduje prekiaujančiomis įmonėmis. Supaprastinus ir modernizavus PVM, šios išlaidos turėtų sumažėti maždaug 1 mlrd. eurų.

Šis teisės akto pasiūlymas bus pateiktas valstybėms narėms, kad dėl jo susitartų Taryboje, ir Europos Parlamentui konsultacijoms. Toliau įgyvendindama šią iniciatyvą, Komisija 2018 m. pateiks išsamų teisės akto pasiūlymą, kuriuo iš dalies būtų pakeista PVM direktyva, kad siūloma galutinė PVM sistema galėtų būti sklandžiai įgyvendinta.

Daugiau informacijoshttp://europa.eu/!nW64ym