ES aktualijos

Devyni milijonai Europos piliečių prisidėjo prie ES įstatymų kūrimo

Devyni milijonai Europos piliečių prisidėjo prie ES įstatymų kūrimo

Šiandien Europos Komisija priėmė antrąją ataskaitą dėl Europos piliečių iniciatyvos reglamento taikymo. Nuo 2012 m., kai įsigaliojo ši priemonė, bendras iniciatyvas palaikiusių Europos piliečių skaičius siekia 9 milijonus. Šiuo metu keturios iniciatyvos jau yra surinkusios po daugiau kaip milijoną parašų ir dėl trijų iš šių iniciatyvų Komisija įsipareigojo imtis tolesnių veiksmų.

Per pastaruosius trejus metus buvo atlikta priemonės patobulinimų nekeičiant teisės aktų. Be to, J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija yra labiau politiška: dabar visi prašymai registruoti iniciatyvą yra išklausomi Komisijos narių kolegijos (dar prieš pradedant rinkti parašus), o kai kuriais atvejais iniciatyvos gali būti registruojamos iš dalies. Dėl šių pokyčių gerokai padidėjo priimtų registracijos prašymų skaičius: iš iniciatyvų pasiūlymų, pateiktų nuo 2015 m. balandžio mėn., priimta apie 90 proc., o ankstesniu trejų metų laikotarpiu jų buvo priimta vos 60 proc.

Viena iš 4 piliečių iniciatyvų, kuriai pritarė virš 1 milijono piliečių, yra iniciatyva „Stabdykite vivisekciją“ (angl. Stop vivisection), dėl kurios Komisija jau įgyvendina tam tikras priemones. Reaguodama į iniciatyvą „Teisė į vandenį“ (angl. Right2Water), praėjusių metų vasario mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl geriamojo vandens direktyvos keitimo. Atsižvelgdama į iniciatyvą „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“, Komisija paskelbė teisės akto pasiūlymą, kuriuo siekia padidinti mokslinių vertinimų ir sprendimų priėmimo proceso skaidrumą.

2017 m. rugsėjo 13 d. Komisija pasiūlė naują reglamentą dėl Europos piliečių iniciatyvos, kuris šiuo metu svarstomas Europos Parlamente ir Taryboje. Naujuoju reglamentu siekiama, kad Europos piliečių iniciatyva būtų labiau prieinama, sumažinti jos keliamą naštą ir supaprastinti naudojimosi ja galimybes tiek organizatoriams, tiek rėmėjams. Komisija ragina naująjį reglamentą priimti iki 2018 m. pabaigos, kad 2020 m. sausį jis jau galėtų įsigalioti.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/!cB99PR