ES aktualijos

Europos Komisija pradeda ES piliečių paruoštas internetines konsultacijas dėl Europos ateities

Europos Komisija pradeda ES piliečių paruoštas internetines konsultacijas dėl Europos ateities

Šiandien, Europos dieną, Europos Komisija pradeda visiems europiečiams skiriamas internetines konsultacijas, kurių tikslas – sužinoti, kokios Europos Sąjungos ateities nori patys piliečiai.

Gegužės 5–6 d. Komisija pirmą kartą sukvietė ES piliečių grupę tam, kad ši paruoštų viešas konsultacijas. Konsultacijų ruošimo procese Briuselyje dalyvavo 96 ES piliečiai iš 27 valstybių narių, tame tarpe ir Lietuvos, kurie Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete kartu dirbo ruošdami 12 klausimų apklausą. Ši dalyvaujamosios demokratijos iniciatyva parodo, jog diskusijų dėl Europos ateities centre yra piliečiai.

Šios išskirtinės konsultacijos – tai 2017 m. kovo 1 d. Komisijos baltąja knyga pradėtų ir tebevykstančių diskusijų dėl ES 27 ateities dalis. Šiandien pradedamos konsultacijos papildys šias diskusijas, ir žmonės jau gali pateikti savo nuomonę internetu. Internetinės konsultacijos bus vykdomos kartu su tebevykstančiais Europos Komisijos bei valstybių narių organizuojamais piliečių dialogais. Nuo 2012 m. daugiau nei 160 miestų įvyko daugiau kaip 700 tokių interaktyvių viešų debatų, ir nuo dabar iki 2019 m. gegužės mėn. įvyksiančių rinkimų į Europos Parlamentą Komisija juos rengs dažniau. Ji užsibrėžė tikslą suorganizuoti dar 500 renginių.

Atsižvelgiant į Prancūzijos iniciatyvą, kuriai pritarė būsimosios ES 27 valstybių ar vyriausybių vadovai, piliečių dialogus dabar vykdo ne tik Komisija, bet ir visų valstybių narių nacionalinės vyriausybės. Komisija dalijasi gerąja patirtimi su valstybėmis narėmis. Šios konsultacijos vyks iki pat Sibiu (Rumunija) aukščiausiojo lygio susitikimo 2019 m. gegužės 9 d. 2018 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime Komisija valstybėms narėms pristatys tarpinę ataskaitą dėl baltąja knyga pradėto proceso. Galutinė ataskaita bus pristatyta 2019 m. gegužės 9 d. Sibiu vyksiančiame pirmajame ES 27 vadovų aukščiausiojo lygio susitikime, likus kelioms savaitėms iki rinkimų į Europos Parlamentą.


Konsultacijos dėl Europos ateities internetu vyksta ČIA.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/!Pg49HD