ES aktualijos

2021-2027 m. ES biudžete dvigubinamas programos „Erasmus“ finansavimas ir stiprinamas Europos kultūros ir kūrybos sektorius

2021-2027 m. ES biudžete dvigubinamas programos „Erasmus“ finansavimas ir stiprinamas Europos kultūros ir kūrybos sektorius

Europos Komisija siūlo ateinančiu ilgalaikiu 2021–2027 m. ES biudžeto laikotarpiu programai „Erasmus“ skirti du kartus daugiau lėšų – 30 mlrd. EUR, iš kurių 25,9 mlrd. EUR būtų skirti švietimui ir mokymui, 3,1 mlrd. EUR jaunimui ir 550 mln. EUR – sportui.

Europos Komisijos pasiūlymu padvigubinti „Erasmus“ biudžetą siekiama:

  • ·         padidinti dalyvių skaičių. Padvigubinus programos biudžetą, dalyvių skaičius 2021–2027 m., palyginti su dabartiniu finansavimo laikotarpiu, bus patrigubintas – iki 12 mln. Programoje galės dalyvauti mokiniai, aukštųjų mokyklų studentai, stažuotojai, mokytojai, instruktoriai, su jaunimu dirbantys asmenys, sporto treneriai, tačiau taip pat profesinių mokyklų moksleiviai ir suaugusiųjų švietimo specialistai, įskaitant dalyvaujančiuosius „ErasmusPro“.
  • ·         pritraukti įvairios socialinės padėties žmonių. Pagal naująją programą bus nustatyta naujų formatų ir paprastesnė prieiga mažesnėms ir bendruomenės lygmens organizacijomis, taigi programoje bus lengviau dalyvauti nepalankioje padėtyje esantiems asmenims;
  • ·         užmegzti stipresnius ryšius su likusiu pasauliu. Naudojantis fizinio ir virtualiojo judumo deriniu taip pat bus skatinamas mobilumas ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis;
  • ·         skirti daugiau dėmesio perspektyvioms studijų sritims. Sustiprinta programa galės skirti daugiau dėmesio tokioms studijų sritims kaip atsinaujinančioji energija, klimato kaita, aplinkos inžinerija, dirbtinis intelektas ir dizainas.
  • ·         remti europinę tapatybę suteikiant kelionių patirties. Nauja iniciatyva „DiscoverEU“ suteiks jaunimui galimybių susipažinti su Europos kultūros paveldu ir įvairove.

 

Dabartinė programa „Erasmus+“, kurios biudžetas – 14,7 mlrd. EUR, vykdoma nuo 2014 m. iki 2020 m. Pagal 1987 m. įsteigtą programą „Erasmus“ paremta daugiau kaip 9 mln. studentų, mokinių, pameistrių ir savanorių. Programa padeda milijonams jaunų europiečių išvykti studijuoti, mokyti ar mokytis užsienyje ir taip įgyti daugiau patirties, sužinoti apie Europą, padidinti savo galimybes darbo rinkoje.

 

Europos Komisija būsimame ilgalaikiame 2021–2027 m. biudžete siūlo padidinti programos „Kūrybiška Europa“, pagal kurią remiami Europos kultūros, kūrybos ir audiovizualinis sektoriai, finansavimą iki 1,85 mlrd. EUR.

 

Daugiausia dėmesio skiriama trims sritims – MEDIA, kuri yra programos „Kūrybiška Europa“ paprogramė, pagal kurią remiama ES kino ir kita audiovizualinė pramonė, kultūrai bei tarpsektoriniams veiksmams:

  • ·         MEDIA. 1,081 mlrd. EUR bus skirta audiovizualiniams projektams – Europos filmų, TV programų ir vaizdo žaidimų kūrimui, platinimui ir skatinimui. Ateityje daugiau lėšų bus investuojama į Europoje sukurtų kūrinių ir naujoviškų pasakojimo būdų (įskaitant virtualiąją realybę) skatinimą bei platinimą tarptautiniu mastu. Siekiant padidinti Europoje sukurtų kūrinių prieinamumą ir matomumą, bus sukurta internetinis ES filmų katalogas. 
  • ·         Kultūra. Iš naujojo biudžeto bus skirta 609 mln. EUR. Europos kultūros ir kūrybos sektoriams remti. Tam, kad talentingi menininkai galėtų palaikyti ryšius visoje Europoje, o kūrėjams būtų paprasčiau bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu, bus vykdomi bendradarbiavimo projektai, kuriami tinklai ir platformos. 
  • ·         Tarpsektoriniai veiksmai. 160 mln. EUR bus skirta organizacijoms, kurios vykdo veiklą kultūros ir kūrybos srityse. Šis finansavimas taip pat bus skirtas bendradarbiavimui kultūros politikos srityje, laisvai, įvairiai ir pliuralistinei žiniasklaidos aplinkai skatinti ir kokybiškai žurnalistikai bei medijų raštingumui remti.

 

Daugiau informacijos apie „Erasmus“ finansavimą: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3948_lt.htm

 

Daugiau informacijos apie kultūros ir kūrybos sektorių finansavimąhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3950_lt.htm