ES aktualijos

Europos Komisija skelbia kvietimą teikti Europos solidarumo korpuso projektų pasiūlymus

Europos Komisija skelbia kvietimą teikti Europos solidarumo korpuso projektų pasiūlymus

Europos Komisija ragina suinteresuotuosius subjektus teikti Europos solidarumo korpuso projektų idėjas. Tai pirmas iš kvietimų teikti pasiūlymus, kuriais iki 2020 m. pabaigos dalyvauti korpuso veikloje bus sudarytos sąlygos ne mažiau kaip 100 000 jaunuolių.

Pagal šiandien paskelbtą kvietimą galima teikti  ilgesnį laiką trunkančios individualios savanoriškos veiklos, stažuočių ir darbo solidarumo srityse projektus. Organizacijos galės siūlyti trumpalaikius projektus (nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių) savanorių grupėms. Europos solidarumo korpuso portale užsiregistravę jaunuoliai taip pat galės sudaryti bent 5 dalyvių grupę ir vykdyti savo solidarumo projektus, kuriems vadovaus jaunimas. Tam tikruose Europos solidarumo korpuso savanoriškos veiklos projektuose gali dalyvauti ir organizacijos iš ne ES šalių – Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Turkijos, buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir kitų šalių partnerių.

Pasiūlymų teikimo terminas – 2018 m. spalio 16 d., išskyrus savanorių grupių projektus – jos paraiškas gali teikti iki 2019 m. vasario 18 d.

Europos solidarumo korpusas veiklą pradėjo 2016 m. gruodį. Nuo tada užsiregistravo apie 72 000 jaunuolių. Apie 7 000 iš jų dalyvauja solidarumo veikloje. 2017 m. gegužę Komisija pateikė pasiūlymą ES solidarumo korpusui skirti daugiau kaip 340 mln. eurų ir sustiprinti jo teisinę struktūrą, kad iki 2020 m. pabaigos dalyvauti galėtų 100 000 jaunuolių. 2018 m. birželį Europos Parlamentas ir Taryba dėl šio pasiūlymo pasiekė politinį susitarimą. Dabar abi institucijos turi jį priimti oficialiai. Iki to laiko galima imtis parengiamųjų veiksmų, tokių kaip šiandien paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus. 2018 m. birželio 11 d. Komisija pateikėpasiūlymą dėl Europos solidarumo korpuso po 2020 m., kuriuo skiriama 1,26 mlrd. eurų, kad maždaug 350 000 jaunuolių galėtų dalyvauti solidarumo veikloje.

Išsamios šiandien paskelbto kvietimo teikti pasiūlymus sąlygos, įskaitant paraiškų teikimo dėl kiekvieno projekto prioritetus ir nurodymus, pateikiamos ČIA

 

Klausimai – atsakymai apie kvietimus teikti pasiūlymus yra ČIA