ES aktualijos

Europos Komisija prašo Lietuvos įgyvendinti ES taisykles, susijusias su miesto nuotekų valymu

Europos Komisija išsiuntė Lietuvai pagrįstą nuomonę, nes Lietuva neužtikrino, kad visose daugiau kaip 2 000 gyventojų turinčiose aglomeracijose būtų įrengtos tinkamos miesto nuotekų surinkimo ir valymo sistemos, kaip to reikalaujama ES taisyklėse, nustatytose Direktyvoje dėl miesto nuotekų valymo (Tarybos direktyva 91/271/EEB).

Miesto nuotekų valymo direktyva siekiama apsaugoti ES aplinką nuo neigiamo miesto nuotekų poveikio, pvz., vandens prisotinimo maistinėmis medžiagomis. Maisto medžiagos skatina spartesnį dumblių augimą, kuris sutrikdo vandens organizmų pusiausvyrą ir blogina vandens kokybę. ES teisės aktuose taip pat nustatytos nuotekų surinkimo, valymo ir šalinimo taisyklės. Europos Komisija mano, kad 54-iose Lietuvos aglomeracijose yra pažeidžiamos kelios Direktyvos nuostatos. Lietuva taip pat turi nustatyti surinkimo sistemų, nuotekų išleidimo iš valymo įrenginių, pramoninių nuotekų ir etaloninių metodų, skirtų rezultatams stebėti ir vertinti, reikalavimus.

Europos Komisija pažeidimo dėl netinkamo ES taisyklių, susijusių miesto nuotekų valymu, įgyvendinimu nagrinėjimo procedūrą prieš Lietuvą pradėjo 2017 m. vasario mėnesį, pateikusi oficialų pranešimą. Šiandien išsiųsta pagrįsta nuomonė – antrasis pažeidimo nagrinėjimo etapas. Lietuva turi per du mėnesius ištaisyti padėtį.

Daugiau informacijos apie visus EK 2019 m. sausio mėn. priimtus sprendimus dėl pažeidimų yra ČIA