ES aktualijos

Europos Komisijos iniciatyvos žiedinei ekonomikai plėtoti

Šiandien Europos Komisija pateikia ataskaitą, kaip įgyvendinamos 2015 m. gruodžio 2 d. pristatytas žiedinės ekonomikos veiksmų planas, kuriame nustatytos priemonės, skirtos visam produkto gyvavimo ciklui nuo projekto, medžiagų gavimo, gamybos ir vartojimo iki atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų rinkos, bei pristato sekančias iniciatyvas:

  • energijos iš atliekų gavybos gairės valstybėms narėms, kaip pasiekti tinkamą energijos iš atliekų gavybos pajėgumą. Šiose gairėse pabrėžiama, kokia svarbi atliekų hierarchija – atliekų tvarkymo būdų eiliškumas atsižvelgiant į jų darnumą – pagal kurią didžiausi prioritetai yra atliekų susidarymo prevencija ir perdirbimas.
  • drauge su Europos investicijų banku Europos Komisija steigia Žiedinės ekonomikos finansavimo rėmimo platformą, skirtą suburti investuotojams ir inovacijų diegėjams. Naudojantis platforma galės būti kuriamos naujos žiedinės ekonomikos projektų finansinės priemonės. Platforma suburs Komisiją, Europos investicijų banką, nacionalinius skatinamojo finansavimo bankus, institucinius investuotojus ir kitus suinteresuotuosius subjektus. Ja naudojantis bus informuojama apie investavimo į žiedinę ekonomiką galimybes, galimi projektų vykdytojai bus skatinami sekti geriausios patirties pavyzdžiais, bus analizuojami projektai ir jų finansavimo poreikiai, konsultuojama struktūros ir priimtinumo bankams klausimais.
  • Taip pat Komisija pasiūlė tobulinti tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje teisės aktus. Pasiūlyme skatinama keisti pavojingas medžiagas kitomis medžiagomis, kad būtų gaunama daugiau naudos iš komponentų perdirbimo. Priėmus siūlomus pakeitimus vykdyti panaudotų produktų rinkos operacijas (pavyzdžiui, pardavimo) ir taisyti elektros bei elektroninę įrangą bus dar paprasčiau. Apskaičiuota, kad dėl šių priemonių ES kasmet bus išvengiama daugiau kaip 3000 tonų pavojingų atliekų susidarymo, atsiras galimybių sutaupyti energijos ir žaliavų. Vien sveikatos sektoriuje būtų galima sutaupyti apie 170 mln. eurų.

Žiedinės ekonomikos kūrimas yra svarbi pastangų modernizuoti ir pertvarkyti Europos ekonomiką ir pasukti darnesnio vystymosi kryptimi dalis. Sukūrus žiedinę ekonomiką galima sutaupyti daug energijos, tai naudinga aplinkai, vietoje kuriamos darbo vietos, atsiranda socialinės integracijos galimybių. Tai glaudžiai susiję su pagrindiniais ES prioritetais darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo, investicijų, socialinės darbotvarkės ir pramonės inovacijų srityse.

Daugiau informacijos: čia