ES aktualijos

Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateities

Europos Komisija šiandien paskelbė pradedanti konsultacijas dėl Europos bendrosios žemės ūkio politikos ateities po 2020 metų.

Tai pirmąsis bendrosios žemės ūkio politikos modernizavimo ir supaprastinimo etapas. Gautos nuomonės padės Komisijai nustatyti būsimus žemės ūkio politikos prioritetus. Įgyvendinant modernizuotą ir supaprastintą bendrą žemės ūkio politiką, bus sprendžiami pagrindiniai žemės ūkiui ir kaimo vietovėms iškylantys uždaviniai ir tuo pačiu prisidedama prie Komisijos prioritetinių veiksmų (konkrečiai, darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo), tvaraus vystymosi, į rezultatus orientuoto biudžeto, supaprastinimo ir subsidiarumo.

Konsultacijos su visuomene vyks 12 savaičių iki gegužės 2 d. ir suteiks galimybę ūkininkams, piliečiams, organizacijoms ir kitoms suinteresuotosioms šalims pareikšti savo nuomonę dėl bendros žemės ūkio politikos ateities. Per konsultacijas pateiktomis nuomonėmis Komisija pasinaudos rengdama komunikatą, kurį numatoma paskelbti iki 2017 m. pabaigos.

Konsultacijos klausimynas yra ČIA.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/!fb97rg