Apie mus

  • Misija

Padėti regiono gyventojams ieškantiems informacijos apie Europos Sąjungos politiką, institucijas, teisinę bazę, programas ir finansavimo galimybes, konsultuoti, platinti nemokamą literatūrą ir organizuoti informacinius renginius. Siekiame žadinti regiono gyventojų domėjimąsi Europos Sąjunga, skatinti piliečių diskusijas aktualiais klausimais, bei suteikti galimybę pateikti savo nuomonę, klausimus ir pasiūlymus.

  • Vizija

Tapti patikimu ES informacijos skleidėju regione, ne tik tenkinančiu regiono gyventojų informacinius poreikius, bet ir skatinančiu jų aktyvumą, ugdančiu pilietiškumą bei europietišką sąmoningumą. Organizuodamas veiklas Utenos EDIC vadovausis bendradarbiavimo su vietos bendruomenėmis bei institucijomis principu, plės partnerystės tinklus. Centras koordinuos veiklą su kitais Europos Komisijos informacijos ir paramos tinklais taip užtikrindamas nuolatinę, nenutrūkstamą ir operatyvią ES ir jos institucijų informacijos sklaidą bei komunikaciją.