Be kategorijos

Piliečiai kviečiami reikšti savo nuomonę apie Europos ateitį

Kovo 1 d. Europos Komisija paskelbė diskusijoms skirtą Baltąją knygą dėl Europos Sąjungos ateities, kurioje pateikti penki galimi Sąjungos raidos iki 2025 m. scenarijai. Jie gali būti tarpusavyje derinami ar pildomi:

  • „esamos darbotvarkės tąsa“ – 27 valstybių ES visas jėgas skiria konstruktyvių reformų darbotvarkei;
  • „tik bendroji rinka“ – 27 valstybių ES persiorientuotų į bendrąją rinką, nes 27 valstybėms narėms nepavyktų susitarti dėl vis daugiau politikos sričių;
  • „kas norės, nuveiks daugiau“ – 27 valstybių narių ES veikia kaip šiandien, bet valstybės narės, kurios to nori, gali konkrečiose srityse kartu daugiau nuveikti;
  • „nuveikti mažiau, bet efektyviau“ – siekiama pasirinktose politikos srityse nuveikti daugiau ir sparčiau, o kitose – mažiau;
  • „nuveikti daug daugiau bendromis jėgomis“ – valstybės narės nusprendžia sutelkti galias bei išteklius ir priimti sprendimus tarpvalstybiniu mastu.

Komisija taip pat paskelbė keletą diskusijoms skirtų dokumentų Europai esminiais klausimais: 1) Europos socialinio matmens plėtojimas, 2)glaudesnės ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimas, 3) globalizacijos suvaldymas, 4) Europos gynybos ateitis ir 5) ES finansų ateitis.

Šiuo metu dėl Europos Sąjungos ateities vyksta plačios diskusijos, kuriose dalyvauja piliečiai, institucijos, akademinė bendruomenė. Piliečiai kviečiami reikšti savo nuomonę ir internetu, ypač iki 2017 m. rugsėjo 13 d., kai metiniame pranešime apie Europos Sąjungos padėtį Pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbs savo Europos ateities viziją. 2017 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos posėdyje gali būti padarytos pirmosios išvados. Tai padės apsispręsti dėl veiksmų, kurių reikės imtis iki 2019 m. birželio mėn. vyksiančių Europos Parlamento rinkimų.

Nuomonę dėl Europos ateities galima reikšti čiahttps://ec.europa.eu/commission/feedback-future-europe_lt

 

Daugiau informacijoshttp://europa.eu/!Gr48XW