ES aktualijos

Bendros ES vizų politikos reforma

Bendros ES vizų politikos reforma

Šiandien Komisija siūlo pertvarkyti bendrą ES vizų politiką, kad teisėtiems keliautojams būtų lengviau gauti vienos iš valstybių narių vizą, bus skatinamas turizmas, prekyba ir verslas, drauge didinamas saugumas ir mažinamos neteisėtos migracijos grėsmės.

Šiandienos pasiūlymų pagrindiniai aspektai:

Greitesnės ir lankstesnės procedūros. Sprendimo dėl vizos išdavimo priėmimo terminas bus sutrumpintas nuo 15 iki 10 dienų. Keliautojai prašymus išduoti vizą galės teikti likus 6 (šiuo metu – 3) mėnesiams iki planuojamos kelionės ir prašymo formas pildyti ir pasirašyti elektroniniu būdu.
Ilgiau galiojančios daugkartinės vizos. Siekiant užkirsti kelią palankiausių vizų išdavimo sąlygų paieškai, sumažinti valstybių narių ir dažnų keliautojų patiriamas išlaidas ir sutaupyti laiko, išduodant daugkartines vizas bus taikomos suderintos taisyklės. Tokios daugkartinės vizos bus išduodamos patikimiems nuolatiniams keliautojams, kurie anksčiau teisėtai naudojosi vizomis, ir jų galiojimo laikas bus laipsniškai didinamas nuo 1 iki 5 metų. Bus nuodugniai ir pakartotinai tikrinama, kaip keliautojai laikosi atvykimo sąlygų.
Trumpalaikės vizos prie išorės sienų. Siekdamos skatinti trumpalaikes keliones, valstybės narės, laikydamosi griežtų sąlygų, vienkartines vizas pagal laikinas, sezonines programas galės išduoti tiesiogiai prie išorės sausumos ir jūrų sienų. Tokios vizos galios ne ilgiau kaip 7 dienas tik ją išdavusioje valstybėje narėje.
Papildomi ištekliai saugumui didinti. Atsižvelgiant į pastaraisiais metais smarkai išaugusias vizų prašymų nagrinėjimo išlaidas, nuo 2006 m. galiojęs vizos mokestis bus šiek tiek padidintas (nuo 60 iki 80 EUR). Šiek tiek didesnis mokestis leis valstybėms narėms visame pasaulyje išlaikyti tinkamą konsulinių pareigūnų, atliekančių griežtesnius saugumo patikrinimus, skaičių, jos taip pat galės atnaujinti IT ir programinę įrangą, nesudarydamos kliūčių prašymus išduoti vizą teikiantiems asmenims.

Europos Komisija šiandien taip pat stiprina bendras ES pastangas grąžinimo ir readmisijos srityje siekdama išnaudoti bendros ES vizų politikos galimybes. Europos Komisija siūlo nustatyti naują mechanizmą, pagal kurį būtų griežtinamos prašymų išduoti vizą nagrinėjimo sąlygos, kai šalis partnerė nepakankamai bendradarbiauja neteisėtų migrantų, įskaitant asmenų, kurie atvyko turėdami vizą, bet pasiliko ilgiau, nei leidžiama, readmisijos srityje. Pagal naująsias taisykles Europos Komisija reguliariai vertins, kaip ES nepriklausančios šalys bendradarbiauja grąžinimo srityje. Prireikus Komisija kartu su valstybėmis narėmis galės nuspręsti riboti tam tikrų Vizų kodekso nuostatų, be kita ko, susijusių su prašymų išduoti vizą nagrinėjimo terminais, išduotų vizų galiojimo trukme, vizų mokesčiais ir tokių mokesčių netaikymu tam tikriems keliautojams, pavyzdžiui, diplomatams, įgyvendinimą.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/!rq99xM