ES aktualijos

Europos Komisija skelbia Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo ataskaitą

Europos Komisija, praėjus vos daugiau nei metams nuo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo pradžios (2018 m. gegužės 25 d.), paskelbė ataskaitą, kurioje apžvelgiamas ES duomenų apsaugos taisyklių poveikis ir galimybės dar patobulinti jų įgyvendinimą.

Europos Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Fransas Timmermansas: „Europos Sąjunga vykstant skaitmeninei transformacijai siekia ir pirmauti duomenų apsaugos srityje, ir pasinaudoti daugybe jos teikiamų galimybių kurti darbo vietas ir diegti inovacijas. Duomenys tampa neįkainojamu skaitmeninės ekonomikos klestėjimo veiksniu ir darosi vis svarbesni plėtojant novatoriškas sistemas ir mašinų mokymąsi. Mums labai svarbu formuoti pasaulinės technologinės revoliucijos raidos plotmę ir tinkamą jos naudojimą visapusiškai gerbiant asmens teises.

Paskelbtoje ataskaitoje nurodoma:

  • ·         Šiandien visos valstybės narės, išskyrus tris – Graikiją, Portugaliją ir Slovėniją –, atnaujino savo nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus pagal ES taisykles. Europos Komisija ir toliau stebės valstybių narių teisės aktus siekdama užtikrinti, kad joms nacionalinės teisės aktuose nurodant BDAR, tai atitiktų reglamentą, ir kad jų nacionalinės teisės aktai nebūtų perteklinis reglamentavimas.
  • ·         Reglamento laikymasis padėjo įmonėms padidinti jų duomenų saugumą ir plėtoti privatumą kaip konkurencinį pranašumą. Europos Komisija rems įmonėms skirtą BDAR priemonių rinkinį, kad joms būtų lengviau laikytis reikalavimų, pvz., standartines sutarčių sąlygas, elgesio kodeksus ir naują sertifikavimo mechanizmą.
  • ·         Reglamentu nacionalinėms duomenų apsaugos institucijoms suteikta daugiau įgaliojimų užtikrinti taisyklių laikymąsi. Per pirmuosius metus nacionalinės duomenų apsaugos institucijos prireikus veiksmingai pasinaudojo šiais naujais įgaliojimais. Duomenų apsaugos institucijos taip pat glaudžiau bendradarbiauja Europos duomenų apsaugos valdyboje. Iki 2019 m. birželio mėn. pabaigos bendradarbiavimo mechanizmas išnagrinėjo 516 tarpvalstybinius atvejus.
  • ·         Kadangi vis daugiau šalių visame pasaulyje laikosi šiuolaikinių duomenų apsaugos taisyklių, jos kaip atskaitos tašką naudoja ES duomenų apsaugos standartą.

 

Europos Komisija, vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, 2020 m. pateiks jo įgyvendinimo ataskaitą, kad įvertintų per dvejus jo taikymo metus pasiektą pažangą.

 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_19_4449