ES aktualijos

Pritarta Europos Komisijos pasiūlytai paramai nuo sausros nukentėjusiems ūkininkams

ES valstybės narės pritarė Europos Komisijos pasiūlytoms paramos priemonėms siekiant sumažinti ūkininkų dėl nepalankių oro sąlygų patiriamus sunkumus ir padidinti prieigą prie pašarų gyvūnams.

 Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisijos narys Philas Hoganas sakė: „Nuo pat pradžių, kai tik prasidėjo ekstremalūs klimato reiškiniai, mes atidžiai sekėme padėtį ir esame pasiruošę paremti ūkininkus. Europos Komisija visu šiuo laikotarpiu palaikė glaudžius ryšius su visomis valstybėmis narėmis, o mes prireikus greitai reaguodavome. Šios priemonės turėtų palengvinti Europos ūkininkų finansinę padėtį ir apsaugoti juos nuo gyvulių pašarų trūkumo.“

 Veiksmai, dėl kurių valstybės narės susitarė, apima galimybę išmokėti didesnes išankstines išmokas ir kelias išimtines nuo žalinimo taisyklių nukrypti leidžiančias nuostatas, kuriomis siekiama padėti ūkininkams aprūpinti gyvulius pakankamu pašarų kiekiu.

 Nukentėję ūkininkai galės gauti didesnę jiems pagal bendrąją žemės ūkio politiką priklausančių išmokų dalį, o tai turėtų pagerinti jų pinigų srautus. Tai apima:

  • ·         iki 70 % tiesioginių išmokų sumos gavimą nuo spalio vidurio;
  • ·         85 % kaimo plėtros išmokų sumos gavimą iškart po to, kai rugsėjo pradžioje bus oficialiai priimtas priemonių paketas.

 Nuo tam tikrų žalinimo taisyklių nukrypti leidžiančiomis nuostatomis bus suteikta galimybė padidinti prieigą prie pašarų. Tai apima galimybę:

  • ·         laikyti pūdymui paliktą žemę atskiram pasėliui skirta žeme arba ekologiniu požiūriu svarbia vietove net jei ji yra naudojama gyvuliams ganyti ar šienui;
  • ·         sėti tarpinius pasėlius kaip grynuosius pasėlius (bet ne augalų mišinius, kaip šiuo metu nustatyta), jei jie skirti gyvuliams ganyti arba pašarams gaminti;
  • ·         sutrumpinti nustatytą privalomą tarpiniams pasėliams taikomą 8 savaičių laikotarpį, kad žemdirbiai, nuėmę tarpinių pasėlių derlių, spėtų laiku pasėti savo žieminius pasėlius.