ES aktualijos

Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena

Lapkričio 25 dieną – minime Tarptautinę smurto prieš moteris panaikinimo dieną. Dalinamės Europos Komisijos ir vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini pareiškimu, skirtui šiai dienai paminėti:

„Smurtas prieš moteris ir mergaites yra smurtas prieš visą žmoniją, ir tiek Europoje, tiek visame pasaulyje jis turi būti išgyvendintas. Tačiau akivaizdu, kad, nepaisant mūsų ryžto, toli gražu dar šio tikslo nepasiekėme.

Prieš moteris smurtaujama visur: net ir namuose jos negali būti saugios. Tendencija yra neigiama. Moterys smurtą patiria namuose ir darbe, mokyklose ir universitetuose, gatvėse, perkeliant gyventojus ir jiems migruojant, o internete dar labiau plinta kibernetinis smurtas ir neapykantą kurstanti kalba.

Problemos mastas kelia nerimą. Kas trečia Europos moteris yra patyrusi fizinį ir (arba) seksualinį smurtą. Kone visos prekybos žmonėmis aukos, patiriančios seksualinį išnaudojimą, yra moterys ir mergaitės.

Besivystančiose šalyse kas trečia mergaitė ištekinama dar nesulaukusi 18 metų. Bent 200 mln. moterų ir mergaičių yra patyrusios lyties organų žalojimą, kuris vis dar praktikuojamas maždaug 30 šalių.

ES ir tarptautinės bendruomenės pareiga – laikytis įsipareigojimo užkirsti kelią bet kokio smurto prieš moteris ir mergaites veiksmams, juos atvirai smerkti ir jų netoleruoti.

Be to, mūsų pareiga yra remti ir apsaugoti aukas užtikrinant, kad jos galėtų saugiai pranešti apie prieš jas įvykdytus nusikaltimus.

ES įsipareigojo nenuilstamai toliau dirbti su savo partneriais, kad teisinės sistemos ir institucijos taptų stipresnės, remti vystymąsi ir švietimą, gerinti artimuosius praradusioms aukoms teikiamas paslaugas, šalinti pagrindines smurto priežastis ir skatinti moterų įgalėjimą.

Tačiau tam, kad būtų nutrauktas smurtas prieš moteris ir mergaites, būtina prisiimti tvirtus įsipareigojimus ne tik instituciniu lygmeniu. Reikia, kad aktyviai dalyvautų tarptautinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos ir bendrai visa pilietinė visuomenė. Labiausiai reikia įtraukti vyrus.

Taigi mūsų tikslas yra aiškus – pažaboti smurtą prieš moteris ir mergaites. ES išliks šio pasaulinio judėjimo lydere ir gins visų moterų ir mergaičių teisę gyventi laisvai ir saugiai. Tai svarbu ne tik mūsų ateičiai, bet ir dabarčiai, nes moterys yra teisingos, atviros, išsivysčiusios ir demokratinės visuomenės pamatas, ir niekas neturėtų varžyti jų teisės laisvai ir saugiai atlikti savo vaidmenį.“

Informaciją apie ES veiksmus, kovojant su smurtu prieš moteris, galite rasti ČIA