ES aktualijos, Konkursai

Kvietimas dalyvauti nacionalinėje 2022 metų Europos kultūros sostinės atrankoje

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2015 m. liepos 20 d. paskelbė kvietimą Lietuvos miestams dalyvauti nacionalinėje atrankoje 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti.

Europos kultūros sostinė – tai Europos Sąjungos iniciatyva, kuria siekiama skatinti kultūros indėlį į ilgalaikę miesto (regiono) raidą, suderinus su atitinkamomis vietos strategijomis ir prioritetais, pabrėžti miesto (regiono) savitumą, indėlį į kultūrų įvairovę Europoje ir priklausymą bendrai Europos kultūros erdvei.

Vadovaujantis šiais bendraisiais tikslais, miestas, kuriam bus suteiktas Europos kultūros sostinės vardas, sieks didinti kultūros pasiūlą, įvairovę, europinį aspektą, skatins tarpvalstybinį bendradarbiavimą; didins kultūros prieinamumą ir dalyvavimą kultūros veikloje; augins savo kultūros ir kūrybinio sektoriaus pajėgumus ir stiprins jo sąsajas su kitais sektoriais, sieks kultūros priemonėmis didinti tarptautinį žinomumą.

Europos kultūros sostinės vardas kasmet suteikiamas ne daugiau kaip vienam miestui kiekvienoje iš dviejų valstybių narių. 2022 metais dvi valstybės narės, kurių miestams suteikiama teisė gauti Europos kultūros sostinės vardą, yra Lietuva ir Liuksemburgas.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija yra vadovaujančioji institucija, atsakinga už atrankos procedūrą atrenkant Lietuvos miestą, kuriam 2022 metais būtų suteiktas Europos kultūros sostinės vardas.

Kvietimas miestams teikti paraiškas yra grindžiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 445/2014/ES, kuriuo nustatomi Europos Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020-2033 metais. Kvietime yra apžvelgiami kriterijai, kurie bus taikomi vertinant miestų paraiškas, pateikiama informacija apie atrankos procedūrą ir atranką vykdysiančią Europos Sąjungos ekspertų grupę.

Lietuvos miestai, norintys pateikti paraišką 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti, turi atsiliepti į šį kvietimą užpildydami paraiškos formą ir išsiųsdami ją Kultūros ministerijos adresu ne vėliau kaip iki 2016 m. gegužės 24 d.

Galutinis sprendimas dėl Europos kultūros sostinės vardo suteikimo bus priimtas 2017 m. Dviejų etapų atranką laimėjusiam miestui, kuriam bus suteiktas Europos kultūros sostinės vardas, gali būti skirtas 1 500 000 eurų Melinos Mercouri vardo apdovanojimas, finansuojamas pagal programą „Kūrybiška Europa“, patvirtintą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1295/2013.

2015 m. rugsėjo 21 d. 13.30 val. Kultūros ministerija ir Europos Komisija rengia informacinį seminarą svarstantiems galimybę teikti paraiškas miestams. Kviečiame miestų savivaldybes registruotis seminarui adresu eks@lrkm.lt.

Kvietimas, paraiškos forma ir kiti susiję dokumentai publikuojami Kultūros ministerijos tinklapyje:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2015 m. liepos 20 d. paskelbė kvietimą Lietuvos miestams dalyvauti nacionalinėje atrankoje 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti.

Europos kultūros sostinė – tai Europos Sąjungos iniciatyva, kuria siekiama skatinti kultūros indėlį į ilgalaikę miesto (regiono) raidą, suderinus su atitinkamomis vietos strategijomis ir prioritetais, pabrėžti miesto (regiono) savitumą, indėlį į kultūrų įvairovę Europoje ir priklausymą bendrai Europos kultūros erdvei.

Vadovaujantis šiais bendraisiais tikslais, miestas, kuriam bus suteiktas Europos kultūros sostinės vardas, sieks didinti kultūros pasiūlą, įvairovę, europinį aspektą, skatins tarpvalstybinį bendradarbiavimą; didins kultūros prieinamumą ir dalyvavimą kultūros veikloje; augins savo kultūros ir kūrybinio sektoriaus pajėgumus ir stiprins jo sąsajas su kitais sektoriais, sieks kultūros priemonėmis didinti tarptautinį žinomumą.

Europos kultūros sostinės vardas kasmet suteikiamas ne daugiau kaip vienam miestui kiekvienoje iš dviejų valstybių narių. 2022 metais dvi valstybės narės, kurių miestams suteikiama teisė gauti Europos kultūros sostinės vardą, yra Lietuva ir Liuksemburgas.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija yra vadovaujančioji institucija, atsakinga už atrankos procedūrą atrenkant Lietuvos miestą, kuriam 2022 metais būtų suteiktas Europos kultūros sostinės vardas.

Kvietimas miestams teikti paraiškas yra grindžiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 445/2014/ES, kuriuo nustatomi Europos Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020-2033 metais. Kvietime yra apžvelgiami kriterijai, kurie bus taikomi vertinant miestų paraiškas, pateikiama informacija apie atrankos procedūrą ir atranką vykdysiančią Europos Sąjungos ekspertų grupę.

Lietuvos miestai, norintys pateikti paraišką 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti, turi atsiliepti į šį kvietimą užpildydami paraiškos formą ir išsiųsdami ją Kultūros ministerijos adresu ne vėliau kaip iki 2016 m. gegužės 24 d.

Galutinis sprendimas dėl Europos kultūros sostinės vardo suteikimo bus priimtas 2017 m. Dviejų etapų atranką laimėjusiam miestui, kuriam bus suteiktas Europos kultūros sostinės vardas, gali būti skirtas 1 500 000 eurų Melinos Mercouri vardo apdovanojimas, finansuojamas pagal programą „Kūrybiška Europa“, patvirtintą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1295/2013.

2015 m. rugsėjo 21 d. 13.30 val. Kultūros ministerija ir Europos Komisija rengia informacinį seminarą svarstantiems galimybę teikti paraiškas miestams. Kviečiame miestų savivaldybes registruotis seminarui adresu eks@lrkm.lt.

Kvietimas, paraiškos forma ir kiti susiję dokumentai publikuojami Kultūros ministerijos tinklapyje:

http://www.lrkm.lt/go.php/lit/IMG/272